Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reiki

Co je REIKIobrazky-redome-3.jpg
Reiki je univerzální životní energie, která dokáže vrátit harmonii a rovnováhu tělu i mysli. Tato energie aktivuje samouzdravovací procesy v těle lidí, zvířat i rostlin, tím výrazně napomáhá hojení, tlumí bolest a navozuje duševní rovnováhu. Působí nejen na důsledky, ale i na příčiny nemocí a napomáhá sebepoznání člověka. Pomocí energie Reiki je možné zharmonizovat obytné prostory, potraviny, vodu atd.
- REIKI představuje aktivizaci schopností plně vnímat universální životní energii.
- REIKI je japonským slovem, které je většinou překládáno jako životadárná kosmická energie.
- REIKI znamená práci se svou bioenergetikou a tím i zlepšení zdraví na úrovni fyzické i psychické.
- KI (energie) představuje pro všechny živé organismy vitální sílu. Je to informace, kterou člověk dostává na počátku svého života.
- KI je rozdělena do dvou kvalit a jejich vzájemného působení. Jedná se o JING a JANG. Všichni lidé mají konstitucí daný sklon být více JIN nebo JANG. Pokud je však rovnováha narušena, vznikají symptomy jednoho nebo druhého typu.
- Poruchy ve smyslu JANG se projevují jako: napětí, stres, hyperaktivita, horečka, městnání energie apod.
- poruchy ve smyslu JIN se projevují jako: únava, letargie, pocity vyčerpanosti, chladu, otoky, ztráta energie atd.
- KI proudí celým organismem, v přesně definovaných drahách, proudí v koncentrovanější formě. Tyto dráhy se nazývají meridiány.
- Díky REIKI a jejím technikám je možné tyto poruchy léčit. Léčba je možná na druhých osobách i na sobě samém.

Upozornění:
Reiki nemůže nahradit lékařské ošetření, ale může působit jako podpůrná léčba.
Může se stát, že po terapii Reiki se stav na krátkou dobu zhorší, ale potom nemoc odezní rychleji.


Historie Reikiobrazky-redome-7.jpg
Reiki bylo znovuobjeveno v Japonsku koncem 19. století křesťanským knězem dr. Mikao Usuim.
Dr. Mikao Usui dlouho studoval starodávné jazyky, aby se dostal k přímým zdrojům o Ježíšově schopnosti uzdravovat, ale tímto studiem žádné hlubší znalosti a zdroje neobjevil. Našel však odkazy na Budhu, který vykonával podobné zázraky jako Ježíš. Po dlouhém pátrání našel v jednom zenovém klášteře svitky s rukopisy a kresbami Budhy, který popisoval jakými metodami uzdravoval a tuto schopnost předával druhým. Tak našel dr. Usui co hledal, ale pouze akademické vědění mu nestačilo. Chtěl sám prožít uzdravování přikládáním rukou. Opat kláštera mu poradil, aby vyhledal svatou horu a tam se oddal meditacím, půstu a modlitbám a věřil, že Bůh mu poskytne uzdravující sílu. Meditace trvala 21 dní a poslední den se stalo to, oč prosil ve svých modlitbách. V rychlém sledu za sebou se mu zjevily symboly, které viděl  předtím zakreslené na Budhových svitcích a hluboce se mu vryly do paměti a aktivovaly jeho přístup k životní energii. Po tomto prožitku kněz zahájil sestup. Cestou si poranil nohu a tak mohl vyzkoušet své nově nabité schopnosti. Po několika minutách, kdy držel ruku nad zraněným místem polevilo krvácení i bolest. Cestou se stavil v hostinci, aby se najedl a když mu dcera hostinského přinášela jídlo, všiml si, že pláče. Poté zjistil, že dívku bolí zuby, zeptal se jí, zda smí pomoci a po jejím svolení přiložil ruce na bolavé místo. Po nějaké době bolest přestala a otok splaskl. Když se vrátil do kláštera rozhodl se pomáhat pomocí Reiki. Během léčení poznal, že nestačí vyléčit člověka tělesně, ale i duch by měl být zahrnut do léčebného procesu. V té době asi pochopil souvislosti mezi onemocněními  a učebnými procesy, hodnotu zdraví a vlastní zodpovědností. Sepsal své poznatky do pěti bodů, jejichž obsah se učí všihni žáci zasvěcení do I. stupně Reiki. Po smrti dr. Usui přešel úřad velmistra Reiki do rukou dr. Chudžira Hajašiho, který zřídil v Tokiu kliniku, na které praktikoval Reiki na pacientech mimo jiné nemocných rakovinou. Krátce před vstupem Japonska do II. světové války dostala úřad velmistra Hawayo Takata, která se léčila na klinice ze svých nemocí včetně rakoviny. Paní Takata rozšířila Reiki do USA, Havaje, Kanady, Jižní Ameriky. Vychovala 20 mistrů a před svou smrtí předala úkol vést hnutí Reiki své vnučce. Počátkem 80. Let 20. století  Reiki proniklo do Evropy díky Brigitte Mullerové.

  

Mistrovská linie k Dr. Mikao Usuimu

 

dr.-mikao-usui.jpg

Dr. Mikao Usui
Dr. Chujiro Hayashi
Hawayo Takata
Iris Ishikuro
Artur Robertson
Rick & Ema Ferguson
Margarete L. Shelton
Kathleen Ann Milner
Helen Bryant
Judy Summerville
Dr. Bronislava Volková
Jura Beran
Vilém Prokš
Marta Henschen
Janka Skálová
Karel Háněl

 

Co Reiki není
- Reiki není náboženství, Reiki je zcela bez vyznání. Funguje stejně pro věřící jako pro ateisty.
  Znovuobjevitel Mikao Usui byl ovlivněn náboženstvím své země Šintoismem a Buddhismem.
  Ale Reiki není spojeno s žádnou vírou. Reiki vzniklo dřív než jakákoli víra.
- Reiki není reflexní masáž ani žádná jiná masáž.